Aida Sujoldžić

Aida Sujoldžić

Rating

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog, sa više od 15 godina profesionalnog iskustva u privatnom i NVO sektoru. Savjetovanje i konsultacije ‘Coaching by Aida’ odražavaju Aidinu dugotrajnu ljubav za ličnim razvojem i razvojem vještina (ruko)vođenja kroz coaching, mentorstvo i izgradnju kapaciteta. Coaching iz vještina (ruko)vođenja rukovodiocima će pomoći da nauče razviti svoj potencijal, koji će rezultirati time da inspirišu ljude, da im ljudi vjeruju i da ih žele kao vođu/rukovodioca. 

https://www.linkedin.com/pub/aida-ganibegovic-sujoldzic/83/396/346

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.