Aldin Camović

Aldin Camović

Rating

Aldin Camović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlen je u kompaniji MICOM BH d.o.o. gdje se bavi tehničkom podrškom za mjernu opremu. Certificirani je Level I ITC termografist, a posjeduje znanja vezana za nadzor i kontrolu industrijskih procesa, kalibraciju i analizu stanja građevinskih konstrukcija termovizijom.
Često je angažovan kao predavač na temu termografije, procesne kalibracije, ali i mjerenja na telekomunikacionim mrežama, kako od strane obrazovnih institucija, tako i od strane kompanija koje za navedene teme imaju interes.
Znanje i iskustvo rado prenosi na sve one koji su spremni da nauče i unaprijede svoja znanja iz navedenih oblasti, kao i da razmijeni iskustva i pomogne naučnoistraživački rad.   

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.