Amela Tiganj

Amela Tiganj

Rating

Magistar ekonomskih nauka, specijalizacija Liderstvo i emocionalna inteligencija, kandidat doktorskog studija Organizacijska psihologija, certificirani predavač. Voditelj odjela za organizacijski razvoj EQleader, partnera konsultantske agencije Operativni menadžment u Sarajevu. Više od deset godina profesionalnog iskustva u organizacijskom kontekstu i konsaltingu osnova su razvoj karijere u pravcu izučavanja organizacijskog ponašanja i najboljih praksi razvoja ljudskih potencijala i talenata. Posvećena razvijanju liderskih vještina i emocionalne inteligencije u svrhu postizanja produktivnog i ugodnog radnog okruženja. Kroz razvojne sesije te interaktivne seminare i radionice iz oblasti organizacijskog ponašanja radi na stvaranju zdrave organizacijske kulture i razvoju ljudi kroz sistem baziran na vrijednostima.

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.