Amra Olovčić

Amra Olovčić

Rating

Amra je diplomirala komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Živjela je u Italiji 7 godina, gdje je radila u Biblioteci na Ekonomskom fakulteta u Torinu, usavršavala jezik. Certificirani je predavač instituta za italijanski jezik  “Dante Alighieri” u Rimu. Ima dvanaest godina iskustva predavača u Udruženju “Dante Aligheri” Sarajevo kao i u drugim školama stranih jezika. Posjeduje višegodišnje iskustvo u prevođenju, pismenom i usmenom (konfrerencije, seminari, stručna literature),  koje je krunisano književnim prevodom romana “Nesvjesni svjedok “savremenog italijanskog pisca Gianrica Carofiglia.

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.