Anja Veselinović

Anja Veselinović

Anja Veselinović je rođena 1994. godine u Priboju. Apsolvent je Elektrotehničkog fakulteta, smjer Računarstvo i informatika. Programiranje je zavoljela još u osnovnoj školi, a kasnije i elektroniku. Trenutno piše diplomski rad i projekat na temu mikrokontrolera.

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0