Emir Puška

Emir Puška

Emir Puška je magistar elektrotehnike-diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek Telekomunikacije. Studij je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Uposlenik je ASA Prevent group- e na razvoju ERP sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u Java programskom jeziku i tehnologijama kao što su okruženja za razvoj web aplikacija u Javi: GWT(Google Web Toolkit), GXT, OLAF(interno razvijen web framework), ORM okruženja : Hibernate, JPA, SQML(interno razvijeno okruženje za rad s relacionim bazama), rad na MySql, SQLLite, NoSQL bazama, rad na Android aplikacijama.

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0