Emir Puška

Emir Puška

Rating

Emir Puška je magistar elektrotehnike-diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek Telekomunikacije. Studij je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Uposlenik je ASA Prevent group- e na razvoju ERP sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u Java programskom jeziku i tehnologijama kao što su okruženja za razvoj web aplikacija u Javi: GWT(Google Web Toolkit), GXT, OLAF(interno razvijen web framework), ORM okruženja : Hibernate, JPA, SQML(interno razvijeno okruženje za rad s relacionim bazama), rad na MySql, SQLLite, NoSQL bazama, rad na Android aplikacijama.

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.