Enisa Aganović

Enisa Aganović

Rating

Enisa Aganović rođena je u Beogradu 06.08.1987. godine. Nakon završene Prve ekonomske škole diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. Osim projekt mendžmenta bavi se i edukacijom djece i mladih u oblasti razvijanja kreativnih ideja, kreativnog učenja i kritičkog razmišljanja. Od 2013. godine svoj hobi formira u profesiju, a to je podučavanje tehnikama kreativnog učenja. Trener je u Centru za lično i profesionalno usavršavanje Sarajevo i projekt menadžer u "AID B&H".  Njen moto je: „Mislim, učim, radim  i živim kreativno …“

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.