Enisa Aganović

Enisa Aganović

Enisa Aganović rođena je u Beogradu 06.08.1987. godine. Nakon završene Prve ekonomske škole diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. Osim projekt mendžmenta bavi se i edukacijom djece i mladih u oblasti razvijanja kreativnih ideja, kreativnog učenja i kritičkog razmišljanja. Od 2013. godine svoj hobi formira u profesiju, a to je podučavanje tehnikama kreativnog učenja. Trener je u Centru za lično i profesionalno usavršavanje Sarajevo i projekt menadžer u "AID B&H".  Njen moto je: „Mislim, učim, radim  i živim kreativno …“

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0