Ensad Miljković

Ensad Miljković

Rating

  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x

Ensad Miljković je magistar psihologije i akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut od strane Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) i Evropsku asocijaciju za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). Član je Udruženja za Kontekstualnu bihejvioralnu nauku (ACBS). 

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za kognitivnu terapiju pod supervizijama Dr Igor Krnetića i Dr Zorice Marić. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku.  U sklopu Instituta uspješno završava primarni nivo tokom 2014. godine, zatim napredni nivo tokom 2016. godine, i konačno 2017. godine stiče najviše zvanje u sklopu  Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon i mnogih drugih.

Dodatne radionice u vezi depresivnosti je pohađao također na Beck Institutu (US, Philadelphia, Pennsylvania) sa predavačima Judith Beck i Aaron Beck. U sklopu Praxis Centra (US, Tampa, Florida) uspješno završava  ACT Boot Camp, gdje je imao priliku učiti od S.Hayes i K.Wilsona. Dodatne vještine iz oblasti kogntivno bihejvioralnog koučinga stiče u City CBT Coaching College sa sjedištem u Londonu. Edukaciju je uspješno završio kao prvi student u generaciji. Tokom studija imao je priliku učiti od eminentnih britanskih stručnjaka W. Dryden, R. Willson, J. Passmore.

Autor je više istraživačkih radova. Trenutno se bavi uslugama savjetovanja, psihoterapije, koučinga, edukacija, istraživanja i supervizija iz oblasti Racionalno Emotivno Kogntivno Bihejvioralne Terapije (RE&KBT). Dodatne infromacije o predavaču i njegovom radu možete pronaći na stranici: www.elis.ba .

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.