Eva Fazlagić i Dinka Perić

Eva Fazlagić i Dinka Perić

Rating

Dinka Perić bodde i Sverige i flera år. Där gick hon i grundskolan. Nu studerar hon kriminologi i Sarajevo och jobbar på ett amerikanskt företag. Hon älskar svensk kultur, litteratur och att undervisa i svenska språket.

Eva Fazlagić modersmål är svenska och hon bor i Bosnien och Hercegovina sedan 2003. Hon utbildar i svenska sedan 2014. Eva är sociolog och har en bakgrund inom den ekonomiska sektorn. Hon har studerat svenska som främmande språk och tycker det är mycket roligt att följa kursdeltagarnas utveckling. Eva pratar också obehindrad bosniska.

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.