Fahrudin Halilović

Fahrudin Halilović

Fahrudin Halilović završava master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, smjer Računarstvo i informatika. Na istom fakultetu radi i kao asistent. Programiranjem se bavi već dugi niz godina. Posjeduje veliko iskustvo programiranja u programskim jezicima kao što su C++, Python, HTML5 i dr.. Sa predavačkim iskustvom i znanjem koje posjeduje iz mnogih programskih jezika jedan je od rijetkih kojima polazi za rukom da svoje znanje prenese na druge.

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 50 reviews)

: 50

: 0

: 0

: 0

: 0