Ivana Kalember

Ivana Kalember

Ivana Kalember je profesor engleskog jezika i književnosti i magistar evropskih studija. Radila je kao simultani i konsekutivni prevodilac za međunarodne i domaće organizacije, što joj je dalo jedinstven uvid u jezik i poslovni svijet. Od 2012. godine sarađuje sa Centrom za strane jezike FOLLOW ME - ALTERA LINGUA, gdje drži kurseve poslovnog i opšteg engleskog jezika za odrasle

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 14 reviews)

: 14

: 0

: 0

: 0

: 0