Maida Hasečić

Maida Hasečić

Rating

  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x

Maida voli njemački jezik i voli svoje znanje prenositi drugima. Ima iskustvo u radu sa grupama, ali i jedan na jedan. Preko platforme Mixxer je pomagala kolegama da bolje savladaju izgovor i pojašnjavala gramatiku. U Njemačkoj je živjela od desete do šesnaeste godine te je stekla Njemačku jezičku diplomu, II stepena  koja je „Olimp njemačkog jezika“. Od povratka u Bosnu i Hercegovinu je kontinuirano koristila njemački jezik kroz rad za njemačke kompanije i fondacije; prevođenje raznih sadržaja sa njemačkog i na njemački – te konsekutivno prevođenje; pisanje članaka za njemačke i austrijske novine; pisanje projekata i izvještaja na njemačkom, te držanje izlaganja na njemačkom jeziku. Trenutno pruža podršku korisnicima za jednu njemačku kompaniju.

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.