Mirza Čerim

Mirza Čerim

Rating

Mirza Čerim rođen je u Zenici 15.8.1990 godine. Već u srednjoškolskim danima pokazivao je interese prema informatici  te je prvi kontakt sa mrežnim tehnologijama imao krajem 2009-te godine kada je upisao Cisco akademiju, i u četvrtoj generaciji je uspješno završio.

Sa velikim interesovanjem i željom za dokazivanjem 2011-te godine iz prvog pokušaja polaže CCNA certifikat gdje je bio jedan od rijetkih studenata akademije kojima je to uspjelo i koji su uopće nastavili sa daljnjom certifikacijom. U želji da proširi svoje znanje, iste te godine pokreće privatno program priprema za CCNA certifikat pomažući zainteresovanim kandidatima da polože prvi stepen Cisco certifikacije. Ubrzo nakon toga dobiva posao u jednoj od vodećih ICT firmi u Sarajevu Recro-net d.o.o gdje stiće ogromno iskustvo u rješavanju kompleksnih problema na  mreži i radeći na projektima za velike kompanije. Početkom 2012-te godine uspješno polaže i CCNP R&S certifikat gdje stiče zvanje certificiranog mrežnog administratora na profesionalnom nivou rješavajući probleme na srednje velikim i velikim ( kampus ) mrežama.

Trenutno je zaposlen u Ziraat banci kao senior mrežni administrator i u budućnosti planira polagati najviši Cisco certifikat CCIE R&S kojeg trenutno u svijetu ima samo nekoliko hiljada ljudi ( prema trenutnim informacijama 17,438. Izvor : http://www.cciehof.com/

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.