Nermin Šehić

Nermin Šehić

Nermin Šehić je trenutno student završne godine Univerziteta SSST i zaposlen je kao iOS developer u kompaniji Klika. Određeni period je radio i kao asistent iz predmeta strukture podataka na SSST-u. Ima nekoliko godina iskustva u radu sa web i mobilnim tehnologijiama uključujući JavaScript, PHP, Javu, Swift, Objective-C, rad sa Linux serverima I MySQL bazama. 

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 19 reviews)

: 19

: 0

: 0

: 0

: 0