Varis Šabanović

Varis Šabanović

Rating

Varis Šabanović dipl.el.ing., rođen je u Sarajevu 29.05.1983. godine. Svoju IT karijeru počinje 2000. godine kao srednjoškolac radeći kao eksterni stručni IT saradnik pri Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, a zatim kao student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na odsjeku za računarstvo i informatiku dobija posao sistem inženjera, a zatim i voditelja sektora za računarske i mrežne sisteme u firmi aNET d.o.o. Zenica. Zadnjih šest godina radi kao Data Center inženjer u firmi Verso d.o.o. Sarajevo. Radeći na najvećim lokalnim i regionalnim projektima stiče vještine i znanja iz oblasti Data Centara te posjeduje mnoštvo akreditacija i certifikata vodećih svjetskih kompanija poput Cisco, VMware, NetApp, EMC, IBM, Microsoft itd. Svoje iskustvo i znanje vrlo rado dijeli na brojnim prezentacijama i radionicama ali je i sam učesnik mnogih konferencija, kurseva, radionica itd.
Više informacija na: https://ba.linkedin.com/in/varis-%C5%A1abanovi%C4%87-b5280552 

 

Programi

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.