Zlatan Kurto

Zlatan Kurto

Zlatan Kurto iz Sarajeva, sa preko 13 godina foto iskustva, iza sebe ima dvije samostalne i nekoliko grupnih izložbi fotografija. Dobitnik je brojnih nagrada za fotografiju, a neki od njegovih radova našli su se i u različitim magazinima i u nekoliko knjiga. Učestvovao je na brojnim foto radionicama, a dobro poznaje i post-produkciju i alate za obradu fotografija.

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 5 reviews)

: 5

: 0

: 0

: 0

: 0