Advanced Android Training NOVO


Predavač: Menil Vuković     Kategorija: IT Programi

Advanced Android Training
399KM
0 pohađalo
0/16

 

Početak kursa: 11.09.2017. | Trajanje: 6 sedmica (18 h)

Najbolji kandidati će dobiti priliku za intervju za posao u kompaniji Ministry of Programming.

JOB OPPORTUNITY COURSE !

Opis kursa:

Ovaj kurs je namjenjen prvenstveno onima koji se već aktivno bave Android developmentom i žele ići korak dalje sa aktuelnim i modrenim tehnologijama koje su trenutni svijetski standard. Pohadjanje kursa za one koji nemaju iskustva sa Java programskim jezikom će biti izazovno ali ne i nemoguće. Fokus kursa će biti na reaktivno programiranje kao i koncepte i alate za brže, bolje i stabilnije aplikacije na bazi Android-a.

Očekivanja i ciljevi:

Cilj ovog kursa je da oni koji se već bave razvojem Android aplikacija, dođu na jedan zavidan svjetski nivo (senior-arhitekt) te time premoste plato učenja koji većina dosegnu nakon par godina rada. Ono što se od kandidata očekuje je bazno poznanjavanje Java programskog jezika kao i osnovnih koncepata obijektno-orijentiranog programiranja, te razvoja samih Android aplikacija.

Neophodni materijali/oprema:

• Laptop sa instaliranim Android Studiom.

Poželjni materijali/oprema:

• Android uređaj za testiranje (poželjno) 

Raspored predavanja:

- Sedmica 1 (4 časa) : Android architectures

- Sedmica 2 (4 časa) : Android persistency 

- Sedmica 3 (4 časa) : Android networking

- Sedmica 4 (4 časa) : Reactive programming 

- Sedmica 5 (4 časa) : Optimized resources 

- Sedmica 6 (4 časa) : Tips’n’tricks 

* Na kraju svakog predavanja predviđena je zadaća vezana za pređenu oblast. 

 

Termini održavanja kursa su: ponedeljak i četvrtak od 19:00 h do 20:30 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 7. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

 

 


 

 

Ostali programi

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs:
(Na osnovu 0 ocjena)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0