Arapski jezik – A1 nivo

Users@2x2/20

Cijena

339KM

Početak kursa

12.07.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Kurs A1 je namijenjen polaznicima koji ne vladaju osnovama arapskog jezika i pisma. Isti podrazumijeva 12 sati rada na arapskom pismu (tri sedmice), te 48 sati (dvanaest sedmica) raspoređenih po sljedećim temama: kultura pozdrava i upoznavanje, porodica i porodični život, stan, stanovanje i nekretnine, društveni život, hrana i piće, obrazovanje i nauka, posao i radno okruženje itd. Raznolikošću tema kurs je namijenjen poslovnim ljudima, kulturnim i turističkim djelatnicima, kao i svim zainteresovanim za orijentalne jezike i/ili kulturu.
Kurs se odvija uz prisustvo od maksimalno šest polaznika.
Zainteresovani koji već vladaju arapskim pismom mogu se priključiti kursu nakon prve tri sedmice.


Očekivanja i ciljevi: 
Od polaznika se očekuje redovno prisustvo i aktivno učestvovanje u radu tokom kursa (poželjan je i rad tj. ponavljanje kod kuće). Polaznici će nakon završenog kursa vladati arapskim pismom (pisati i čitati) i osnovama arapskog jezika; tačnije raspolagaće rječnikom od približno hiljadu riječi koji će im omogućiti da, upotrebom savladanih izraza i sklapanjem kraćih rečenica, obavljaju jednostavniju konverzaciju na svakodnevne teme. 
Cilj kursa je, istovremeno, omogućiti širi i kompletniji pristup tržištu rada.


Materijali/oprema potrebna za kurs:
Materijal (udžbenik, audio materijal i rječnik tj. vokabular) obezbjeđuje instruktor i isti će biti dostupan u učionici ili polaznicima poslan putem e-maila.

 
Poželjni materijali/oprema:
Teka, suha olovka i gumica.

Trajanje kursa:
Početak kursa (12.07.2018. u 18:00). Kurs se održava četvrtkom i petkom u terminu od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 7.

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.