Arduino za početnike


Predavač: Refik Hadžialić     Kategorija: IT Programi

Arduino za početnike
149KM
25 pohađalo
5/12

Početak kursa: 26.03.2018. | Trajanje: 2 sedmice (12 h)

Arduino kurs je uvod u Arduino platformu i početnu elektroniku. Na ovom kursu ćemo krenuti od osnova, kako instalirati potrebni softwareski framework na računar, šta su digitalni ulazi/izlazi, kako spajati elemente na breadboard (matador) ploči, kako pročitati stanje ulaza i izlaza na pinu, zašto koristimo otpornike, kako koristiti LED diode, kako pročitati analogni oblik signala te reprodukovati isti, interakcija sa senzorom poput accelerometera (nešto slično ziroskopu), sta su interrupti i kako ih koristiti, kako komunicirati sa računarom pomoću serijske komunikacije ili drugim Arduinom, šta je I2C i SPI komunikacija i kako pričati sa drugim chipovima, ispisivanje svog imena na mali Nokia 5110 LCD display, mjerenje toplote sa thermistorom.

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Očekivanja i ciljevi

Da svi savladaju osnove Arduino platforme i da na kraju kursa samostalno naprave projekat po želji, ispisivanje položaja ploče, temperature uz upotrebu senzora, te upotreba vanjskih dugmića.

Plan nastave:

Čas 1 

Uvod i upoznavanje 

Vježba: Pravljenje semafora

Čas 2

Digitalni ulazi i izlazi, pull down/up otpornici

Vježba: Mijenjanje signala na semaforu

Čas 3

Interrupti, analogni ulazi i izlazi

Vježba: Korištenje accelerometera i pravljenje kutije koja se mora nositi vertikalno odnosno horizontalno i pomjeranje servo motora na osnovu položaja accelerometera. 

Čas 4

Serijska komunikacija

Vježba: Paljenje i gašenje semafora preko računara ili kontrolisanje nečeg trećeg

Čas 5

I2C komunikacija, SPI komunikacija

Vježba: Upisivanje i čitanje sata u realnom vremenu, te upisivanje u EEPROM.

Čas 6

Kontrolisanje LCD displaya

Vježba: Ispisivanje na LCD displayu.

 

Minimalni broj polaznika za ovaj kurs je 10.

Predavanja će se odvijati ponedeljkom, srijedom i petkom od 19 h do 21 h. 

"Ovo je prvi kurs iz elektronike koji me je oduševio, nešto što moji profesori nisu postigli u formalnom obrazovanju."

Filip Dupanović

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 4.87
(based on 23 reviews)

: 21

: 1

: 1

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 4.91
(Na osnovu 23 ocjena)

: 21

: 2

: 0

: 0

: 0