Database Fundamentals with MySQL

Users@2x5/16

Cijena

249KM

Početak kursa

22.05.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

 • Star@2x
 • Star@2x
 • Star@2x
 • Star@2x
 • Star@2x
Database Fundamentals with MySQL

Opis kursa: 
Kurs je planiran i osmišljen tako da polaznicima omogući da steknu konkretno početno znanje koje će moći korisno primijeniti u gotovo svim oblastima. Ovo znanje zauzima značajno mjesto u polju IT-a, i potrebno je, kako programerima i web developerima, tako i database-managerima i -arhitektima. Na kursu će se koristiti MySQL - „The world's most popular open source database“.

Očekivanja i ciljevi: 
Kurs je predviđen i namijenjen za početnike, zbog toga predznanje nije obavezno. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav da će njihova očekivanja biti ispunjena. Cilj kursa je da polaznike upozna sa:

 •    Osnovama baza-podataka,
 •    i vještinama nužno potrebnim za interakciju sa bazom podataka. 

Nakon završene edukacije polaznici će imati potrebno znanje da:

 • vrše CRUD operacije,
 • da upravljaju bazom sa procedurama i transakcijama,
 • da modeliraju sopstvenu bazu podataka,
 • i da vrše administraciju MySQL baza podataka.

Materijali/oprema potrebna za kurs:
- Laptop
- notes / sveska, olovka ili sl.

Poželjni materijali/oprema:

- MySQL Workbench
- WAMP/MAMP/XXAMP


Trajanje kursa:
Početak kursa je 22.05.2018. godine u terminu od 18:00 h. 

Kurs se odvija utorkom i četvrtkom u terminima od 18:00 h do 20:30 h.

Cijena kursa je 249 KM, a za studente 199 KM

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)