Intenzivne pripreme za polaganje CCNA CISCO certifikata NOVO


Predavač: Mirza Čerim     Kategorija: IT Programi

349KM
27 pohađalo
2/10

Početak kursa: 19.03.2018. | Trajanje: 9 sedmica (36 h)

Nakon ovog kursa bićete u mogućnosti da razvijete praktično znanje o radu modernih TCP/IP mreža, savladate komande i tehnike koje se koriste da bi se rješavali problemi na mreži, radite na Cisco switchevima i routerima, praviti backup i restore konfiguracija i upravljate mrežnom opremom. Prijavite se!

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Opis kursa:

Ovaj kurs je podjeljen na dva dijela radi detaljnijeg prelaženja gradiva i lakšeg polaganja CCNA certifikata. Program je podjeljen na ICND1 i ICND2 dio certifikacije koji su inače i testovi u Cisco certifikaciji (ICND1 je oficijelno i entry certifikat nazvan CCENT). Uspješno položena oba ispita u jednom od ispitih centara rezultiraju sticanjem CCNA certifikata.

ICND1 dio programa

U prvom dijelu ovog kursa proći ćemo kroz osnovne teme umrežavanja uključujući mrežne komponente, konfiguraciju i upravljanje Cisco uređajima, troubleshooting, sigurnost itd.

Počevši s temeljima kabliranja, mrežnim dijagramima i komponentama, ovaj program će vas voditi kroz mrežne pojmove i konfiguracije koje se primjenjuju u gotovo svim organizacijama i ustanovama širom svijeta.

Glavni cilj ICND1 djela programa (u korelaciji s ažuriranom Cisco CCENT certifikacijom) je da vas opremi sa vještinama potrebnim za uspješnu instalaciju, rad i troubleshooting manjih mreža (small branch office mreže).

Cisco Certified Entry-level Network Technician (CCENT) certifikat, koji se postiže polaganjem ICND1 100-105 ispita, je polazna točka za mnoge druge Cisco certifikate.

Preporučene vještine za ovaj dio programa :

  •  Osnovno poznavanje računarskih funkcija (email, web browser, itd.)
  •  Poznavanje nekih od tehnologija npr. TCP/IP preporučljivo ali nije zahtjev.
  •  Binarni i oktalni brojni sustav (poznavanje 0 i 1 u informatici) također preporučljivo da se zna radi lakšeg subnetiranja  ali nije zahtjev.

ICND2 dio programa :

Ovaj dio kursa pokriva teme kao sto su VPN, protokoli EIGRP, OSPF, HSRP, Ipv6 itd.

ICND2 dio kursa nastavlja tamo gdje smo stali sa ICND1. Vremenom kada završite ovaj dio kursa, biti ćete u mogućnosti instalirati, konfigurisati, upravljati i troubleshoot-tati tehnologije koje se koriste u većini enterprise mreža danas. Ovaj dio kursa podrazumijeva razumijevanje redudantnih topologija, konfiguraciju multi-area OSPF i EIGRP protokola i uključuje dublji pogled na rješavanje problema (troubleshooting).

Uslov za odslušanje ovog djela kursa:

- Kompletiran i savladan ICND1 dio kursa.

Očekivanja i ciljevi:

Cilj ovog programa je priprema kandidata za polaganje CCNA R&S certifikata kroz detaljan uvid na mrežne protokole i terminologiju kao i rad na simulacijskim software-ima i ‘’živoj’’ opremi. Svaki kandidat, ukoliko bude pažljivo pratio  program i savjete predavača, može uz vrlo brz i efikasan način položiti CCNA (R&S – Routing and Switching) certifikat koji je polazna tačka za daljnju certifikaciju u oblasti Cisco certifikacije. Svi kandidati će biti pripremljeni za certifikat po planu opisanom u opštim informacijama o kursu.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • �Laptop

Termini održavanja kursa su: ponedjeljak i četvrtak od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Takodje, nudimo i popust za studente. CIjena kursa u tom slučaju je 279 KM.

 

 

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

"Predavač je odličan i zahvaljujući njemu i njegovom entuzijazmu, imao sam dodatni motiv da savladam CCNA. Sve stečene vještine nastavljam primjenjivati, jer sam se tokom kursa uspješno certificirao i zaposlio."

Armin Šehović

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 4.96
(based on 23 reviews)

: 22

: 1

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 4.87
(Na osnovu 23 ocjena)

: 20

: 3

: 0

: 0

: 0