Jednodnevni coaching seminar - Razvoj Tima

Users@2x0/18

Cijena

299KM

Početak kursa

26.06.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa :

Coaching na temu "Razvoj tima" će Vam pomoći da otkrijete svoje karakteristike, a onda i karakteristike kolega sa kojima radite, a to će pomoći članovima tima da se bolje upoznaju, te time podržavaju i rade jedni s drugima, postižući uspjeh. Savladaćete i tehniku koja se koristi za unapređenje samosvjesnosti i uzajamnog razumijevanja između članova tima unutar tima i ovladati umjetnošću odnosa sa drugima. Zabavićete se, popunjavajući upitnike i prakticirajući vježbe, saznavajući koju ulogu unutar tima procjenjujete da nosite Vi, a koju Vaše kolege, kao što ćete slijedeći pravila kombiniranja uloga unutar tima naučiti bolje raspoređivati zadatke članovima tima. Procjenjujući nivoe razvoja tima, i karakteristike disfunkcionalnosti tima postavićete sebi korake ka što većoj timskoj učinkovitosti. 

Očekivanja i ciljevi :

Unapređenje samosvjesnosti i uzajamnog razumijevanja članova tima kako bi se timski postiglo više nego što se postiže zasebnim radom individualnih članova tima. Spoznati da timski rad može biti izvor zadovoljstva i da uspjeh tima ovisi od načina na koji članovi tima podržavaju i rade jedni sa drugima.

Neophodni materijali/oprema:

� laptop, projektor, ploča piši-briši, 20 kom olovki, papir A4 format-40 listova

Jednodnevni trening koji će se realizirati u periodu od 14:00 h do 19:30 h 

Cijena kursa je 299 KM. 

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.