Konverzacijski italijanski jezik

Users@2x0/12

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Konverzacisjki kurs italijanskog jezika zamišljen je kao mogućnost usavršavanja postojećeg znanja, njegovu korekciju , dopunjavanje vještina, proširenje riječnika i izraza koje polaznik koristi kroz razne teme, pristup raznim izvorima informacja i tekstova od knjiga do časopisa, filmova, video prikaza. Kontinuiran dijalog s predavačem isključivo na italijaskom jeziku, kao i među polaznicima, kreiranje pismenih radova, ispravak, rasprava. Teme po izboru , na prijedlog predavača kao i polaznika.

Očekivanja i ciljevi:
Postizanje stabilnog nivoa znanja koje će polazniku omogućiti potpuno vladanje jezikom, mogućnost komunikacije i rasprave o složenim temama, pristup internetskim sadržajima na italijanskom jeziku, moderne literature, časopisa, stručne literature za one koji to žele, praćenje i gledanje filmova na izvornom jeziku. 


Materijali/oprema potrebna za kurs:
Konverzacisjki kurs uz korištenje materijala koje osigurava predavač.

Poželjni materijali/oprema:
Kompjuter i pristup internetu radi eventualnog korištenja video materijala.

Trajanje kursa:
Početak kursa: utorak 27.03.2018. u 19.00 - 20.30 h


Trajanje kursa je 8 sedmica odnosno  32 časa ( 2x sedmično po 2 školska časa). Kurs se odvija utorkom i četvrtkom u terminu od 19:00 h do 20:30 h.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.