Korporativno upravljanje u teoriji i praksi

Users@2x1/15

Cijena

129KM

Početak kursa

28.05.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x
  • Star outline@2x

Opis kursa:

Sa rastom globalizacije koncept korporativnog upravljanja dobija sve veći značaj. Kao jedan od glavnih uzročnika globalne ekonomske krize detektovan je upravo problem neadekvatnog vođenja i zanemarivanja korporativnog upravljanja. Posebno veliki značaj korporativnog upravljanja je u državama koje su u tranziciji, kao što je Bosna I Hercegovina.

Ovaj kurs će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela sa primjerima iz prakse i rješavanjem slučaja. Obrađivat će se teme kao što stu: pojam korporativnog upravljanja, efekti korporativnog upravljanja, okvir njegovog nastanka i funkcionisanja, odgovornost uprave i nadzornih odbora društava, kodeks korporativnog upravljanja.

Očekivanja i ciljevi

CIlj kursa je polaznike upoznati sa osnovnim pojmovima i konceptima korporativnog upravljanja, osposobiti ih da principe korporativnog upravljanja koriste u svakodnevnom radu kako bi bili čimbenik što boljih rezultata svojih kompanija.

Raspored predavanja:

Dan 1: Osnovi korporativnog upravljanja (pojam, modeli, otvorena pitanja)

Dan 2: Praktični primjeri iz prakse, analiza kodeksa korporativnog upravljanja, diskusija

Neophodni materijali/oprema:

Rokovnik i olovka i ostali radni materijali će se dobiti od predavača.

Cijena kursa je 129 KM. 

Kurs će se odvijati ponedeljkom i utorkom od 18 h do 20 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.