Korporativno upravljanje u teoriji i praksi


Predavač: Zlatan Omerspahić     Kategorija: Ostale vještine

129KM
0 pohađalo
1/15

Početak kursa: 16.04.2018. | Trajanje: 2 dana (4 h)

Naučite kako napraviti koncept u kojem će kompanija uspješno poslovati!

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Opis kursa:

Sa rastom globalizacije koncept korporativnog upravljanja dobija sve veći značaj. Kao jedan od glavnih uzročnika globalne ekonomske krize detektovan je upravo problem neadekvatnog vođenja i zanemarivanja korporativnog upravljanja. Posebno veliki značaj korporativnog upravljanja je u državama koje su u tranziciji, kao što je Bosna I Hercegovina.

Ovaj kurs će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela sa primjerima iz prakse i rješavanjem slučaja. Obrađivat će se teme kao što stu: pojam korporativnog upravljanja, efekti korporativnog upravljanja, okvir njegovog nastanka i funkcionisanja, odgovornost uprave i nadzornih odbora društava, kodeks korporativnog upravljanja.

Očekivanja i ciljevi

CIlj kursa je polaznike upoznati sa osnovnim pojmovima i konceptima korporativnog upravljanja, osposobiti ih da principe korporativnog upravljanja koriste u svakodnevnom radu kako bi bili čimbenik što boljih rezultata svojih kompanija.

Raspored predavanja:

Dan 1: Osnovi korporativnog upravljanja (pojam, modeli, otvorena pitanja)

Dan 2: Praktični primjeri iz prakse, analiza kodeksa korporativnog upravljanja, diskusija

Neophodni materijali/oprema:

Rokovnik i olovka i ostali radni materijali će se dobiti od predavača.

Cijena kursa je 129 KM. 

Kurs će se odvijati ponedeljkom i utorkom od 18 h do 20 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

Ostali programi

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs:
(Na osnovu 0 ocjena)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0