Obuka za predavače - Nauči prenijeti znanje!

Users@2x3/15

Cijena

299KM

Početak kursa

26.06.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji u okviru svog zanimanja prenose znanje odraslima u okrviru bilo koje vrste obuke– predavačima i instruktorima svih struka, trenerima, profesorima i drugima. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa tipologijom predavača, specifičnostima predavanja odraslima, metodologijom, komunikacijom sa grupom, te načinima evaluacije prilagođenim njihovoj specifičnoj ciljnoj grupi.

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osoposobljeni za samostalno pripremanje i optimalno sprovođenje i evaluaciju obuka odraslih u njihovoj specifičnoj branši. 

Raspored predavanja:

  1. Uloga i tipovi trenera – lider, naredbodavac, savjetodavac,zabavljač, kolega?
  2. Zašto dobar stručnjak ne znači i dobar predavač? Analiza pojedinačnih slučajeva.
  3. Psihologija i metodologija učenja odraslih - zašto odrasli uče drugačije od djece?
  4. Definisati ciljeve obuke i prilagoditi ih ciljnoj grupi
  5. Optimalne metode obuke - interakcija, workshop, timski rad, ex cathedra?
  6. Definisati i primijeniti metode evaluacije
  7. i  8. Workshop sa praktičnim vježbama

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su:  utorak i četvrtak od 16:00 h do 20:00 h. Postoji mogućnost i dogovora sa predavačem oko promjene termina.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 3. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.