Obuka za predavače - Nauči prenijeti znanje! NOVO


Predavač: Tamara Mayer     Kategorija: HR Akademija

299KM
3 pohađalo
3/15

Početak kursa: 3.04.2018. | Trajanje: 1 sedmice (8 h)

Autoritet i karizma se mogu naučiti: saznajte kako uspješno prenijeti svoje stručno znanje, te postati zanimljiv, efikasan i poštovan predavač.

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji u okviru svog zanimanja prenose znanje odraslima u okrviru bilo koje vrste obuke– predavačima i instruktorima svih struka, trenerima, profesorima i drugima. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa tipologijom predavača, specifičnostima predavanja odraslima, metodologijom, komunikacijom sa grupom, te načinima evaluacije prilagođenim njihovoj specifičnoj ciljnoj grupi.

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osoposobljeni za samostalno pripremanje i optimalno sprovođenje i evaluaciju obuka odraslih u njihovoj specifičnoj branši. 

Raspored predavanja:

  1. Uloga i tipovi trenera – lider, naredbodavac, savjetodavac,zabavljač, kolega?
  2. Zašto dobar stručnjak ne znači i dobar predavač? Analiza pojedinačnih slučajeva.
  3. Psihologija i metodologija učenja odraslih - zašto odrasli uče drugačije od djece?
  4. Definisati ciljeve obuke i prilagoditi ih ciljnoj grupi
  5. Optimalne metode obuke - interakcija, workshop, timski rad, ex cathedra?
  6. Definisati i primijeniti metode evaluacije
  7. i  8. Workshop sa praktičnim vježbama

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su:  utorak i četvrtak od 16:00 h do 20:00 h. Postoji mogućnost i dogovora sa predavačem oko promjene termina.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 3. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 3 reviews)

: 3

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 4.33
(Na osnovu 3 ocjena)

: 2

: 0

: 1

: 0

: 0