Organizacijski razvoj - Kako uspješno REorganizovati kompaniju! NOVO


Predavač: Velimir Dugandžić     Kategorija: HR Akademija

150KM
0 pohađalo
8/16

Početak kursa: 26.04.2017. | Trajanje: 1 dan (4 h)

Ukoliko želite da napravite promjenu u Vašoj organizaciji ili jednostavno da unaprijedite procese i poslovanje, ovo je kurs za Vas!

Opšte informacije o kursu:

Mnogo je razloga radi kojih ljudi koji rade i vode organizacije žele promijene i žele mijenjati način kako kokreiraju odnose i planiraju slijedeće korake i promjene kroz koje organizacije treba i ili želi proći. Jedan od suvremenih pristupa sa svojom specifičnom metodologijom rada je Gestalt pristup - to je svjesni, dijaloško kokreacijski i relacijski  proces. Cilj takvog rada je da se promijena desi “prirodno”. Taj oblik rada je specifičan i omogućava individuama u organizacijama i vlasnicima organizacija svjesni proces učenja o donošenju odluka u skladu sa potrebama koje su dio polja organizacije koju vode i ili u kojoj rade.

Gestalt metodogogija organizacijskog razvoja (OD- Organisational development) je model koji provode i zastupaju gestalt praktičari u organizacijama. To je jedinstven, humanistički, odnosni i procesni način bivanja u facilitacijskom procesu sa ciljem kokreiranja odnosa koji potiče svjesnost i samim tim otvara mogućnosti za promjenu procesa unutar organizacije.

Polaznici će su upoznati sa Gestalt OD teorijskim modelima: polariteta, kruga iskustva koji je specifičan metod rada u facilitaciji, rada sa otporima (ličnim, kao i otporima uposlenika) te kako razumijevati fizičke, socijalne, kulturološke, emocionalne, biografske te projektivne i zamišljenje te intuitivne i transpersonalne utjecaje u organizacijskom polju, tj kako u okvirima Organizational Developmenta unaprijediti procese poslovanja vaše kompanije.

Polaznici će imati priliku naučiti o glavnim teoretskim postavkama gestalt organizacijskog coachinga sa ciljem razvoja potencijala u organizacijama te će u eksperimentalnim dijelovima 4 satnog “putovanja” imati priliku eksperimentirati sa osobnim iskustvima i osvještavati ono što je za njih važno a ne dovoljno svijesno - na način kako ga predlaže i facilitira gestalt konzultant.

Ujedino će na predavanju biti predstavljena i najavljena edukacija iz gestalt coachinga koja će krenuti u Sarajevu 2017 godine. 

Ovom prilikom, svim zainteresovanim vlasnicima kompanija, direktorima i HR managerima biće predstavljena mogućnost individualnog consaltinga za organizacije sa ciljem organizacijskog razvoja.

Trajanje kursa:

Kurs će se dešavati u periodu od 15h do 19h u prostorijama ACADEMY387 26.aprila.2017.g.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 12. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

 

 

"Vrlo interesantan kurs koji prezentuje malo drugačiji pristup organizaciji rada kroz Gestalt principe i jos jednom potvrđuje važnost razumjevanja ljudske psihologije i građenja dobrih ljudskih odnosa u svemu što radimo."

Faris Začina, direktor kompanije MOP

"Koristan kurs u smislu dobivanja boljeg uvida u drugačiji pristup razumijevanja promjena kako unutar same grupe, odnosno organizacije, tako i svakog radnika na koga te promjene utiču. Na osnovu kratkog uvida u Geštaltov pristup u organizacijskom razvoju, može se doći do zaključka da je isti veoma praktičan i prilagodljiv svakoj vrsti organizacije, te da je primarno da svaka organizacija mora razumjeti i prihvatiti trenutno stanje u kojem se nalazi da bi bilo kakve promjene bile moguće."

Željka Vejnović, HR Manager kompanije KLIKA

Ostali programi

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs:
(Na osnovu 0 ocjena)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0