Organizacijski razvoj - Kako uspješno REorganizovati kompaniju!

Users@2x8/16

Cijena

150KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opšte informacije o kursu:

Mnogo je razloga radi kojih ljudi koji rade i vode organizacije žele promijene i žele mijenjati način kako kokreiraju odnose i planiraju slijedeće korake i promjene kroz koje organizacije treba i ili želi proći. Jedan od suvremenih pristupa sa svojom specifičnom metodologijom rada je Gestalt pristup - to je svjesni, dijaloško kokreacijski i relacijski  proces. Cilj takvog rada je da se promijena desi “prirodno”. Taj oblik rada je specifičan i omogućava individuama u organizacijama i vlasnicima organizacija svjesni proces učenja o donošenju odluka u skladu sa potrebama koje su dio polja organizacije koju vode i ili u kojoj rade.

Gestalt metodogogija organizacijskog razvoja (OD- Organisational development) je model koji provode i zastupaju gestalt praktičari u organizacijama. To je jedinstven, humanistički, odnosni i procesni način bivanja u facilitacijskom procesu sa ciljem kokreiranja odnosa koji potiče svjesnost i samim tim otvara mogućnosti za promjenu procesa unutar organizacije.

Polaznici će su upoznati sa Gestalt OD teorijskim modelima: polariteta, kruga iskustva koji je specifičan metod rada u facilitaciji, rada sa otporima (ličnim, kao i otporima uposlenika) te kako razumijevati fizičke, socijalne, kulturološke, emocionalne, biografske te projektivne i zamišljenje te intuitivne i transpersonalne utjecaje u organizacijskom polju, tj kako u okvirima Organizational Developmenta unaprijediti procese poslovanja vaše kompanije.

Polaznici će imati priliku naučiti o glavnim teoretskim postavkama gestalt organizacijskog coachinga sa ciljem razvoja potencijala u organizacijama te će u eksperimentalnim dijelovima 4 satnog “putovanja” imati priliku eksperimentirati sa osobnim iskustvima i osvještavati ono što je za njih važno a ne dovoljno svijesno - na način kako ga predlaže i facilitira gestalt konzultant.

Ujedino će na predavanju biti predstavljena i najavljena edukacija iz gestalt coachinga koja će krenuti u Sarajevu 2017 godine. 

Ovom prilikom, svim zainteresovanim vlasnicima kompanija, direktorima i HR managerima biće predstavljena mogućnost individualnog consaltinga za organizacije sa ciljem organizacijskog razvoja.

Trajanje kursa:

Kurs će se dešavati u periodu od 15h do 19h u prostorijama ACADEMY387 26.aprila.2017.g.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 12. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

 

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

Vrlo interesantan kurs koji prezentuje malo drugačiji pristup organizaciji rada kroz Gestalt principe i jos jednom potvrđuje važnost razumjevanja ljudske psihologije i građenja dobrih ljudskih odnosa u svemu što radimo.

Faris Začina, direktor kompanije MOPFaris Začina, direktor kompanije MOP
Quote left@2x

Koristan kurs u smislu dobivanja boljeg uvida u drugačiji pristup razumijevanja promjena kako unutar same grupe, odnosno organizacije, tako i svakog radnika na koga te promjene utiču. Na osnovu kratkog uvida u Geštaltov pristup u organizacijskom razvoju, može se doći do zaključka da je isti veoma praktičan i prilagodljiv svakoj vrsti organizacije, te da je primarno da svaka organizacija mora razumjeti i prihvatiti trenutno stanje u kojem se nalazi da bi bilo kakve promjene bile moguće.

Željka Vejnović, HR Manager kompanije KLIKAŽeljka Vejnović, HR Manager kompanije KLIKA
Pročitajte naša pravila o privatnosti.