Osnove MS WINDOWS-a 7 i MS Office paketa 2010 (Word, Excel, PowerPoint) NOVO


Predavač: Armin Hajdarovic     Kategorija: IT Programi

195KM
6 pohađalo
5/16

Početak kursa: 15.01.2018. | Trajanje: 4 sedmice (20 h)

NOVO!

Budite uspješniji, produktivniji i napredujte u svom svakodnevnom poslu.Razlikujte se od ostalih na tržištu rada i budite konkurentniji.Naučite Osnove MS Windows-a 7 i MS Office paketa 2010 u ACADEMY387.

 

Opis kursa:

Sigurno ste se puno puta zapitali da li je moguće pohađati kurs osnovnih programa iz paketa MS Office zajedno, umjesto pojedinačnog pohađanja, a da pri tome ne utrošite mjesece i mjesece vremena. Pojedinačno pohađanje kurseva je dugotrajno i skupo, te razumijevajući potrebe šire društvene zajednice kao i potrebe tržišta rada, u ACADEMY387 kreiran je kurs pomoću kojeg je moguće savladati osnove Windows 7 i MS Office paketa 2010 za relativno kratko vrijeme.

WINDOWS 7 je proizvod kompanije Microsoft i najrasprostranjeniji je operativni sistem za PC računare. Windows 7 operativni sistem nasljednik je XP i VISTA operativnih sistema kojeg krasi ljepši dizajn, veća sigurnost i naprednije korištenje. Windows 7 dizajniran je za brže i pouzdanije performanse da bi vaš računar radio onako kako vi to želite.

Osnovni programi u okviru paketa  Microsoft Office su Word, Excel i PowerPoint. U vremenu u kojem živimo, veoma je bitno poznavanje i korištenje ovih programa svakodnevno.

Microsoft Word je program za obradu riječi, služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tabela, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu savladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima, a gotovo je nezaobilazan program u izvršivanju poslova i zadataka koji zahtjevaju primjenu računara.

Microsoft Excel je program za tablično računanje. Uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lahko se iz tablica mogu stvarati grafikoni.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl.

Microsoft PowerPoint je program za izradu multimedijalnih prezentacija, omogućujući dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica. Služi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga.

Kurs je namjenjen:

  • svim uzrastima,
  • osobama bez prethodnog poznavanja (ili uz minimalno poznavanje) Windows-a 7 i osnovnih program iz paketa MS Office 2010, 
  • zaposlenicima u uredima kako bi im se olakšalo uspješno, precizno i pedantno obavljanje poslovnih zadataka, obradu podataka i izradu različitih vrsta izvještaja,
  • nezaposlenim, jer pohađanjem ovog kursa postajete konkurentniji na tržišu rada i izdvajate se iz velikog broj ljudi koji nemaju osnovno znanje iz IT sektora,
  • studentima (učenicima) kako bi uvidjeli prednost korištenja računara u izvršavanju svakodnevnih fakultetskih (školskih) obaveza.
  • svima onima koji u životu žele više.

Očekivanja i ciljevi:

Osnovni cilj ovog kursa je da polaznicima prenese osnovno znanje iz MS Windows-a 7 i osnovnih programa iz MS Office paketa 2010 (Word, Excel, PowerPoint).

Na kraju kursa očekuje se da svaki polaznik koji uspješno položi završni test bude osposobljen da sam koristi računar za kreiranje tekstualnih dokumenata, izradu tablica sa osnovnim funkcijama i grafikonima, kao i kreiranje multimedijalnih prezentacija. Bit će osposobljeni za što efikasniji rad na računaru, kako bi poslove obavljali brže i produktivnije.

Neophodni materijali/oprema:

  • Laptop sa instaliranim MS Windows 7 operativnim sistemom i  programskim paketom MS Office 2010

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka

Trajanje kursa: 20 h - 2 puta sedmično po 2.5 h, 4 sedmice (8 radnih susreta). 

Termini održavanja kursa su ponedeljak i srijeda u periodu od 18:00 h do 20:30h.

Cijena kursa je 195 KM, a za studente cijena kursa iznosi 155 KM . Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. 

Ukoliko na kursu bude manji broj polaznika (od predviđenog minimuma), predavač zadržava pravo da skrati trajanje kursa s obzirom da predavač sve gradivo koje je predviđeno syllabusom može preći za kraći vremenski period, uz manji broj polaznika.

 

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

"Definitivno ću nastaviti primjenjivati sve vještine koje sam stekao na ovom kursu i u budućnosti."

Adi Paloš

"Na kursu sam savladala vještine rada u Excelu i PowerPointu, a predavačev rad bih opisala kao produktivan i motivacijski. Nadam se da će Academy387 nastaviti sa istim kvalitetom i angažmanom Armina Hajdarovića."

Azra Olević

"Kurs je bio jako dobar i na njemu smo puno naučili."

Faris Čustović

"Predavač Armin je bio perfektan!"

Armin Čustović

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 6 reviews)

: 6

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 5.00
(Na osnovu 6 ocjena)

: 6

: 0

: 0

: 0

: 0