Pisanje i upravljanje EU projektima


Predavač: Aida Spahić     Kategorija: Ostale vještine

599KM
0 pohađalo
0/20

Početak kursa: 29.08.2017. | Trajanje: 3 sedmice (12 h)

Naučite kako uspješno razviti projektnu ideju i upravljati projektom!

Opis kursa:

Kurs je namijenjen za predstavnike nevladinih organizacija i javnih institucija koji žele da apliciraju za sredstva za fondove EU ili neka druga donatorska sredstva. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa EU fondovima koji su na raspolaganju korisnicima iz Bosne i Hercegovine, načinom apliciranja i upravljanja projektnim aktivnostima.

Nakon odslušanog kursa, za čije prisustvo je neophodno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje projektnog menadžmenta, polaznici će biti osoposobljeni za samostalno pripremanje projektnih prijedloga s ciljem apliciranja za sredstava iz fondova EU. Poželjno je da polaznici imaju iskustvo u implementaciji projektnih aktivnosti. 

Neophodni materijali/oprema:

Računar, projector, flip chart, papyri, olovke, flomasteri, stikeri u boji. 

Raspored predavanja:

 • Šta su EU fondovi, upoznavanje sa raspoloživim programima i mogućnostima apliciranja.Upoznavanje
 • Upoznavanje sa aplikacijom, glavnim uslovima i pravilima evaluacije I najčešćim greškama koje aplikanti prave.
 • Razvijanje projektne ideje – stablo problema
 • Definiranje ciljeva- pretvaranje stabla prolema u stablo ciljeva 
 • Šta je logički okvir i kako se priprema?
 • Budžet projekta-objašnjenje glavnih elemenata
 • Relevantnost-objašnjenje
 • Relevantnost-vježba
 • Održivost projekta
 • Partnerstvo, upravljanje, promocija
 • Održivost projekta
 • Osnovna pravila javnih nabavki po procedurama EU

Trajanje kursa:

Termini održavanja kursa su: utorak i petak od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

 

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

Ostali programi

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs:
(Na osnovu 0 ocjena)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0