Švedski za početnike

Users@2x9/16

Cijena

380KM

Početak kursa

28.05.2018.

Trajanje

-

Rating

  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star outline@2x
Švedski za početnike

Opis kursa:

Švedski za početnike je kurs za sve one koji bi željeli naučiti osnove švedskog jezika. Polaznici će koristiti Rivstart udžbenike koji prate evropsku jezičku nivelaciju i koji su osmišljeni za rad u učionici. Standardni udžbenici bit će kombinirani sa lekcijama online kursa švedskog jezika kako bi se polaznici motivisali da redovno rade i kod kuće.
Kurs je baziran na principima švedskog folkbildning-a i koristi se pedagoškom metodom koja podrazumijeva vrlo aktivan pristup materiji. Metoda obuhvata predavanja i praktične aktivnosti (vježbe konverzacije, gramatičke vježbe i igre). Gramatika se uvodi kroz različite teme razgovora i tekstove.


Svi časovi će uključivati zadaću. To znači da će polaznici trebati raditi i učiti i mimo nastave ako žele postići dobre rezultate.
Časovi će se održavati dva puta sedmično tokom 10 sedmica, što je ukupno 40 sati po cijeni od 380 KM po osobi. Studenti imaju pravo na popust od 10 % što iznosi 342 KM.
Znanje polaznika biće ocijenjeno kroz pismeni i usmeni test na završetku kursa. Polaznici koji uspješno savladaju gradivo dobit će certifikat o položenom kursu (na engleskom, bosanskom ili švedskom jeziku).
Nakon ovog kursa, imat će priliku nastaviti učiti švedski na višim nivoima (A2, B1).


Očekivanja i ciljevi:
Po završetku kursa polaznici će se moći sporazumijevati na švedskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama koristeći jednostavne rečenice i osnovni vokabular.


Polaznici će naučiti:
- predstaviti se;
- pozdraviti se i odpozdraviti;
- govoriti o svojoj porodici, svakodnevnici, poslu, hobijima, putovanjima;
- sporazumjeti se u kafiću, tržnici, na kosku, u prodavnici;
- izraziti slaganje/neslaganje;
- opisivati i upoređivati;
- prič+čati o prošlim događajima;
- govoriti o svojim namjerama i planovima;
- napraviti rezervaciju u restoranu/hotelu;
- pitati za smjer/objasniti smjer drugoj osobi


Ciljevi kursa su:
- postići što bolju tečnost jezika u usmenom govoru na A1 nivou,
- razviti kompetenciju slušanja, čitanja i pisanja na A1 nivou
- izgraditi dobre gramatičke osnove,
- usvojiti osnovni vokabular te se
- upoznati sa švedskom kulturom i običajima te nekim od švedskih dijalekata.


Materijali za kurs/obavezni materijali:
Polaznici će dobiti elektronsku verziju relevantnih knjiga te odgovarajući audio materijal odmah nakon uplate prve rate. Polaznici će, također, dobiti pristup online kursu švedskog jezika.
Na stranici http://www4.nok.se/sprakverktyg/13.html polaznici mogu naći dodatne gramatičke vježbe i jezičke fraze.
Na stranici http://lexin.nada.kth.se/lexin/#themes=1; nalazi se dvojezični rječnik.

Dodatni materijali:
Bilježnica

Trajanje kursa:

Kurs počinje 21. maja, časom u terminu od 18:00 do 20:00 sati i završava 25. jula 2018. godine, časom u terminu od 18:00 do 20:00 sati. Kurs će se odvijati ponedjeljkom i srijedom.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

Odličan kurs na kojem se nauči mnogo stvari koje se koriste u pravoj konverzaciji.

Almir BegićAlmir Begić
Quote left@2x

Vještine upoznavanja i komunikacije stečene na A1 kursu su sasvim dovoljne za bilo koje upoznavanje i snalaženje, a obzirom da sam u više navrata bio u Švedskoj, znanje koje su mi prenijele profesorice je toliko super da ću nastaviti pohađati i idući kurs.

Faruk KurtovićFaruk Kurtović

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.