Swedish Language - A2 level

Users@2x1/16

Cijena

420KM

Početak kursa

-

Trajanje

(40 h)

Rating

Swedish Language - A2 level

Opis kursa:
Švedski jezik na A2:1 nivou namijenjen je onima koji već imaju osnovno znanje jezika te bi željeli nastaviti učiti i razvijati svoje jezičke kompetencije. Polaznici će koristiti Rivstart udžbenike koji prate evropsku jezičku nivelaciju i koji su osmišljeni za rad u učionici.
Kurs je baziran na principima švedskog folkbildning-a, pedagoškoj metodi koja podrazumijeva vrlo aktivan pristup materiji. Metoda obuhvata predavanja i praktične aktivnosti (vježbe konverzacije, gramatičke vježbe i igre). Gramatika se uvodi kroz različite teme razgovora i tekstove. Svi časovi će uključivati zadaću. To znači da će polaznici trebati raditi i učiti i mimo nastave ako žele postići dobre rezultate.
Časovi će se održavati jedan put sedmično tokom 20 sedmica, što je ukupno 40 sati po cijeni od 420 KM po osobi. Studenti imaju pravo na popust od 10 %, pa je cijena za njih 378 KM. Kurs će se odvijati utorkom od 18:00 h do 20:00 h.
Znanje polaznika moći će biti ocijenjeno kroz pismeni i usmeni test po završetku kursa. Polaznici koji uspješno savladaju gradivo dobiće certifikat o položenom kursu (na engleskom, bosanskom ili švedskom jeziku).
Nakon ovog kursa polaznici će imati priliku nastaviti učiti švedski jezik na višim nivoima (A2:2, B1).
 

Očekivanja i ciljevi:
Po završetku kursa polaznici će se moći sporazumijevati na švedskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama koristeći složenije rečenice i osnovni vokabular.
 

Polaznici će naučiti:

 • razgovarati o svojim doživljajima i iskustvima
 • pitati za informacije pri putovanju
 • pitati za smjer i dati upute drugoj osobi
 • opisati vremenske prilike
 • napraviti rezervaciju u restoranu/hotelu
 • naručiti hranu i piće u restoranu
 • ispuniti jednostavne obrasce
 • razumjeti jednostavnije oglase
 • razumjeti najvažnije komande na kompjuteru
 • napisati jednostavan mejl/sms/pismo/pozivnicu
 • opisati radni dan na poslu
 • voditi razgovor za posao

Ciljevi kursa su:

 • razvijati tečnost jezika u usmenom govoru na
 • dalje razvijati kompetenciju slušanja, šitanja i pisanja
 • graditi čvršće gramatičke osnove,
 • dalje usvajati osnovni vokabular te se
 • nastaviti upoznati sa švedskim tradicijama i stilom života.


Materijali za kurs:

Dodatni materijali/oprema za kurs:

 • Bilježnica
File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

A2 nivo kursa švedskog jezika mnogo pomaže u savladavanju jezičkih vještina. Predavači su bili odlični, baš kao i iskustvo pohađanja kursa. Nadam se da će se kurs nastaviti na B1 i B2 nivou.

Mila Eminović-RizvanovićMila Eminović-Rizvanović

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.