Adel Handžić

Adel Handžić

Rating

Adel Handžić, dip. ing. informacijskih tehnologija, oblast sigurnost računarskih sistema, sistemska i mrežna administracija, sa preko 12 godina radnog iskustva. Trenutno zaposlen na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru kao asistent te sistemski i mrežni administrator. Pored podučavanja studenata, bavi se dizajniranje IKT sistema, implementacijom i upravljanjem sigurnosti u IKT tehnologijama, analizom IT sistema, identifikacija potencijalnih problema u sistemu i ocjenjivanje rizika na osnovu strateške procjene.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.