Lejla Smajlović

Lejla Smajlović

Rating

Lejla Smajlović je završila dodiplomski studij 2016. na Filozofskom fakultetu, smjer Engleski jezik i književnost. Diplomski studij je završila 2019. na Fakultetu političkih nauka, smjer Žurnalistika/Komunikologija. Prvo radno iskustvo stekla je kao volonterka u raznim internacionalnim organizacijama koje se bave interkulturalnom razmjenom učenika i studenata.

 

Trenutno radi u privatnoj školi „Bosnian 2go“ gdje predaje bosanski jezik kao strani jezik, dodatno predaje engleski i španski jezik. Iskustvo predavačice je stekla u sklopu dodiplomskog studija te rada u već spomenutoj školi. Također, boravila je jedan semestar u Španiji u okviru „Erasmus +“ programa, gdje je dodatno usavršila znanje španskog jezika.

 

Obzirom na visok nivo poznavanja engleskog i španskog jezika bavila se i prevođenjem sa španskog na engleski i obratno. Španski jezik joj je oduvijek bio interesantan te se sama obučavala. Uz čitanje i gledanje raznih filmova i serija na španskom uspjela je dovesti znanje španskog jezika na zavidan nivo.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.