Mirza Čerim

Mirza Čerim

Rating

Mirza Čerim rođen je u Zenici 15.8.1990 godine. Već u srednjoškolskim danima pokazivao je interese prema informatici  te je prvi kontakt sa mrežnim tehnologijama imao krajem 2009-te godine kada je upisao Cisco akademiju, i u četvrtoj generaciji je uspješno završio.

Sa velikim interesovanjem i željom za dokazivanjem 2011-te godine iz prvog pokušaja polaže CCNA certifikat gdje je bio jedan od rijetkih studenata akademije kojima je to uspjelo i koji su uopće nastavili sa daljnjom certifikacijom. U želji da proširi svoje znanje, iste te godine pokreće privatno program priprema za CCNA certifikat pomažući zainteresovanim kandidatima da polože prvi stepen Cisco certifikacije. Ubrzo nakon toga dobiva posao u jednoj od vodećih ICT firmi u Sarajevu Recro-net d.o.o gdje stiće ogromno iskustvo u rješavanju kompleksnih problema na  mreži i radeći na projektima za velike kompanije. Početkom 2012-te godine uspješno polaže i CCNP R&S certifikat gdje stiče zvanje certificiranog mrežnog administratora na profesionalnom nivou rješavajući probleme na srednje velikim i velikim ( kampus ) mrežama.

Trenutno je zaposlen u Ziraat banci kao senior mrežni administrator i u budućnosti planira polagati najviši Cisco certifikat CCIE R&S kojeg trenutno u svijetu ima samo nekoliko hiljada ljudi ( prema trenutnim informacijama 17,438. Izvor : http://www.cciehof.com/

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.