Mirza Čerim

Mirza Čerim

Rating

Mirza Čerim rođen je u Zenici 15.8.1990. godine. Već u srednjoškolskim danima iskazao je interes za informatiku, te je prvi kontakt sa mrežnim tehnologijama imao krajem 2009. godine kada je upisao Cisco akademiju, koju je uspješno i završio u četvrtoj generaciji.

Sa velikim interesovanjem i željom za dokazivanjem 2011. godine iz prvog pokušaja polaže CCNA R&S certifikat gdje je bio jedan od rijetkih studenata akademije kojima je to uspjelo i koji su uopće nastavili sa daljom certifikacijom. U želji da proširi svoje znanje, iste te godine pokreće privatno program priprema za CCNA R&S certifikat pomažući zainteresovanim kandidatima da polože prvi stepen Cisco certifikacije. Ubrzo nakon toga dobija posao u jednoj od vodećih ICT firmi u Sarajevu Recro-net d.o.o gdje stiče ogromno iskustvo u rješavanju kompleksnih problema na mreži i radeći na projektima za velike kompanije. Početkom 2012. godine uspješno polaže i CCNP R&S certifikat gdje stiče zvanje certificiranog mrežnog administratora na profesionalnom nivou rješavajući probleme na srednje velikim i velikim (kampus) mrežama.

Trenutno je zaposlen u Raiffeisen banci kao network infrastructure and services expert i u budućnosti planira polagati najviši Cisco certifikat CCIE R&S kojeg trenutno u svijetu ima samo nekoliko hiljada ljudi (prema trenutnim informacijama 17,438 / izvor).

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.