Muamer Hodžić

Muamer Hodžić

Rating

Dr. sci Muamer Hodžić je diplomirao i magistrirao na odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje doktor nauka iz oblasti sociologije na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u oblasti kreiranja javnih politika, civilnog društva, lokalne samouprave, izbornih procesa i investicija.  


Nalazi se na Listi eksperata Agencije za državnu službu za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Razvoj javnih politika, Civilno društvo i javna uprava i Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova.


Također, certificiran je od Saveza općina i gradova Federacije BiH za vođenje obuka na teme: Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave  i Učešće građana i organizacija civilnog društva  u donošenju odluka na lokalnom nivou.


Napisao  je i objavio više radova u naučnim i stručnim časopisima.

 

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.