Nedžad Zaganjor

Nedžad Zaganjor

Rating

Nedžad Zaganjor je rođen u Sarajevu 1962 godine, gdje je završio Arihtektonski fakultet. Tokom svog bogatog profesionalnog iskustva, imao je priliku da radi na različitim poslovima - od stručnog saradnika za urbanizam, do projektanta i nadzora u GPBosna na vodovodu i kanalizaciji. Poslijednjih nekoliko godina angažovan je na poslovima predavača u nekoliko srednjih škola u Sarajevu, kao profesor na predmetima vezanim za arhitektonsku struku. Prenošenje znanja mlađim generacijama je nešto u čemu uživa i u čemu se pronašao.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.