Nerka Jugo

Nerka Jugo

Rating

Nerka je profilirani trener sa regionalnim iskustvom i konsultant sa međunarodnom certifikacijom. Kao poslovni savjetnik i trener učestvuje u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti menadžment konsaltinga, razvoja poslovnih vještina i izgradnje kapaciteta.  U međunarodno iskustvo ubraja i gostujuće predavanje/radionicu za studente master studija univerziteta u Bolonji/Italija, ko-trening sa holandskim trenerom za mlade menadžere Balkana na temu Poslovnog pregovaranja u Privrednoj komori Beograda, te obuku trenera i razvoj trening modula u Biznis centru Kragujevac/Srbija. Ovlašteni je trener Efikasnog pregovaranja u okviru Agencije za državnu službu BH i PCM-a za DEI B&H. Mentor Cherie Blair Fondacije iz Londona (online mentoring poduzetnica širom svijeta) i Mentoring programa za žene u B&H.    

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.