Selma Delalić

Selma Delalić

Rating

Doc.dr. Selma Delalić magistrirala je i doktorirala međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Trenutno je profesor na Međunarodnom Burch univerzitetu, a ranije je radila kao profesor i dekan na Američkom univerzitetu u BiH. Certificirani je trener British Councila za slijedeće komunikacijske vještine: prezentacijske, pregovaračke, efikasno vođenje sastanaka, formalna korespondencija, pisanje projektnih prijedloga, lobiranje, liderstvo, prisustvo konferencijama i debatama. Posjeduje višegodišnje iskustvo u agencijama za provođenje zakona Bosne i Hercegovine na poslovima međunarodne saradnje. Učestvovala je u brojnim projektima, radnim grupama, međunarodnim i regionalnim konferencijama i seminarima i boravila u studijskim posjetama agencijama za provođenje zakona velikog broja zemalja. 

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.