Selma Kadić Maglajlić

Selma Kadić Maglajlić

Rating

Pored na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predaje i na univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Norveškoj. Njen doktorat iz oblasti prodaje i prodajnog menadžmenta,  nagrađen je za izvrsnost u akademskom istraživanju i praksi kao najbolji u Evropi od strane Univerziteta u Manheimu. Njena uža naučna oblast specijalizacije je prodaja i prodajni menadžment iz čega objavljuje naučnoistraživačke radove u inostranim referentnim naučnim časopisima.

Njen impresivni CV možete pročitati ovdje: http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/CV/ENG%202014/Selma_Kadic_Maglajlic_CV_eng_2014.pdf

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.