Android Development

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a92/17

Cijena

549KM

Početak kursa

-

Trajanje

(22 h)

Rating

Opis kursa:

Trenutno je u svijetu prisutan najveći broj mobilnih uređaja sa Android operativnim sistemom, te je i potreba za razvojem Android aplikacija velika. Zbog prethodno navedenog je potreba za programerima ovog profila jako velika, a u budućnosti će ona biti još i veća prema trendu koji je aktuelan, a koji se odnosi ne samo na povećanje broja mobilnih uređaja nego i povećanje broja drugih uređaja (npr. televizora) sa Android operativnim sistemom.

 

Očekivanja i ciljevi:

Ovaj kurs je namijenjen svima koji posjeduju osnovno znanje o bilo kojem programskom jeziku ali nije nemoguće da i polaznici koji nisu nikada programirali uz malo dodatnog zalaganja isprate kurs i da se uspješno uključe i obrade sve navede koncepte koji će biti obrađeni tokom ovog kursa. Oni koji su prethodno imali  dodira sa Javom ili Kotlinom će se svakako bolje i brže uklopiti u teme koje ćemo obraditi na kursu. Ovaj kurs je namijenjen ljudima koji žele ući u svijet pisanja tzv. native android aplikacija. Kroz kurs će biti obrađene teme programiranja i struktuiranja Android aplikacije prvenstveno u Javi, ali će se praviti paralela s Kotlin programskim jezikom koji je trenutno aktuelan kada je u pitanju razvoj Android aplikacija. Međutim, prvenstveno će biti obrađen koncept razvoja Android aplikacija u Javi s osvrtom na podržane koncepte iz Jave 8. Prilikom razvoja Android aplikacija će biti korišten  Android Studio, kao razvojno okruženje.

 

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Laptop, poželjno imati instaliran Android Studio i Android uređaj 

 

Poželjni materijali/oprema

  • Uncle Bob (Robert C. Martin) --> Clean code

 

Trajanje kursa:

Više informacija o tačnim terminima kada će se kurs održavati će biti objavljeno uskoro. 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 7.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.