Arapski jezik - A1 nivo

2/10

Cijena

420KM

Početak kursa

24.05.2021.

Trajanje

(28 h)

Rating

Arapski jezik - A1 nivo

Opis kursa:

Ako želite naučiti arapski jezik koji govori više od 420 miliona ljudi i koji je službeni jezik u 27 država svijeta onda je ovaj kurs pravi izbor za vas.

 

Kurs je namjenjen za one koji žele naučiti arapsko pismo i osnove arapskog jezika te nadograditi postojeće znanje i primjeniti cjelokupna znanja u svakodnevnici kao i u profesionalnim zanimanjima. Kurs predviđa usvajanje elementarnih gramatičkih cjelina: abecede, imenica u rodu, broju,padežu i određenim i neodređenim članovima, zamjenice (lične, pokazne, prisvojne, upitne), pridjeve, brojeve, glagole u tri osnovna vremena (prošlo, sadašnje i buduće); cjeline su strukturirane i dopunjene tekstovima s temama iz svakodnevnog života.

 

Svaka gramatička cjelina će biti dopunjena vježbama i dijalozima vezanim za pređeno gradivo. Aktivnosti će osim gramatičkih cjelina obuhvatati i novinske članke (čitanje), kratke priče iz arapske književnosti, kreiranje dijaloga, upoznavanje sa  arapskom kulturom i običajima, turističkim atrakcijama i osnove formalne komunikacije u  arapskom jeziku.

 

Na kursu će se koristiti savremena literatura, koja će omogućiti savladavanje osnova arapskog jezika te elementarnih komunikacijskih vještina. Teme koje će se obrađivati uzete su iz svakodnevnog života, škole, posla, kako bi polaznici ovog kursa  naučili koristiti ovaj jezik u različitim životnim situacijama.

 

Očekivanja i ciljevi:

Polaznici će na kursu naučiti vještine potrebne za elementarnu komunikaciju, snalaženje na putovanju, u razgledanju grada, kupovini, čitanje glavnih vijesti u novinama te osnove formalne komunikacije u poslovno svijetu. Kroz kurs polaznici će obogatiti svoj vokabular te  unaprijediti osnovne komunikacijske vještine na arapskom jeziku.

 

Neophodni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka
  • Materijal potreban za praćenje nastave će dobiti u elektronskoj formi na početku kursa

Poželjni materijali/oprema:

  • Polaznicima se preporučuje da imaju posebnu svesku – rječnik za zapisivanje riječi koji će im olakšati  učenje novih riječi i širenje vokabulara arapskog jezika.

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 7 sedmica / 28 časova. Časovi se održavaju ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17:30 do 19:30.

 

Cijena kursa iznosi 420 KM, a za studente 378 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.