Database Fundamentals with MySQL

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a96/16

Cijena

299KM

Početak kursa

02.11.2020.

Trajanje

(24 h)

Rating

Database Fundamentals with MySQL

Opis kursa: 
Kurs je planiran i osmišljen tako da polaznicima omogući da steknu konkretno početno znanje koje će moći korisno primijeniti u gotovo svim oblastima. Ovo znanje zauzima značajno mjesto u polju IT-a, i potrebno je, kako programerima i web developerima, tako i database-managerima i -arhitektima. Na kursu će se koristiti MySQL - „The world's most popular open source database“.

Očekivanja i ciljevi: 
Kurs je predviđen i namijenjen za početnike, zbog toga predznanje nije obavezno. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav da će njihova očekivanja biti ispunjena. Cilj kursa je da polaznike upozna sa:

  •    Osnovama baza-podataka,
  •    i vještinama nužno potrebnim za interakciju sa bazom podataka. 

Nakon završene edukacije polaznici će imati potrebno znanje da:

  • vrše CRUD operacije,
  • da upravljaju bazom sa procedurama i transakcijama,
  • da modeliraju sopstvenu bazu podataka,
  • i da vrše administraciju MySQL baza podataka.

Materijali/oprema potrebna za kurs:
- Laptop
- notes / sveska, olovka ili sl.

Poželjni materijali/oprema:

- MySQL Workbench
- WAMP/MAMP/XXAMP

Trajanje kursa:
Kurs se odvija ponedjeljkom i srijedom u terminima od 20:00 h do 22:00 h.

Cijena kursa je 299 KM, a za studente 249 KM

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.