Italijanski jezik - A1 nivo

3/12

Cijena

249KM

Početak kursa

14.03.2022.

Trajanje

(24 h)

Rating

Opis kursa: 

Kurs italijanskog jezika za početnike koji predviđa usvajanje elementarnih gramatičkih cjelina: abecede, imenica u rodu, broju i određenim i neodređenim članovima: glagole u tri osnovna vremena (prošlo, sadašnje i buduće) ; cjeline su strukturirane i dopunjene tekstovima s temama iz svakodnevnog života. Aktivnosti na kursu prate prve četiri do pet didaktičkih cjelina koje obuhvataju nivo A1. Svaka gramatička cjelina biće dopunjena vježbama i dijalozima vezanim za pređeno gradivo primjenjujući usvojeno znanje u životne situacije. Aktivnosti će osim gramatičkih cjelina, obuhvatati i novinske članke (čitanje), pisanje radova, kreiranje dijaloga, učenje i otkrivanje italijanske kulture, tradicije, umjetnosti, kuhinje i proizvoda, običaja, regija, geografije i turističkih atrakcija. 

 

Očekivanja i ciljevi kursa:

Usvajanje osnova italijanskog jezika koji će svakom polazniku dati minimum znanja i vještina za elementarnu komunikaciju, snalaženje na putovanju, u hotelu, u razgledanju grada, u kupovini, odlasku na izložbu ili muzej, iznajmljivanje stana on line, čitanje glavnih vijesti u novinama. 

Glavni cilj je podučavanjem osnova prenijeti entuzijazam polaznicima koji bi ih, u nastavku, potaknuo na dalje učenje i usvajanje znanja do konačnog konverzacisjkog nivoa.

 

Materijali/oprema potrebna za kurs:

Udžbenik:  Progetto italiano A1-A2 (jedinstven udžbenik).

 

Poželjni materijali/oprema:

Vježbanka (Quaderno degli esercizi)

 

Trajanje kursa:

Kurs se održava ponedjeljkom i srijedom, u terminu od 18:00 do 19:30 h.

Kurs traje 8 sedmica, odnosno 32 časa ( 2x sedmično po 2 školska časa). 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.