Korporativno upravljanje u teoriji i praksi

Users@2x1/15

Cijena

129KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

Sa rastom globalizacije koncept korporativnog upravljanja dobija sve veći značaj. Kao jedan od glavnih uzročnika globalne ekonomske krize detektovan je upravo problem neadekvatnog vođenja i zanemarivanja korporativnog upravljanja. Posebno veliki značaj korporativnog upravljanja je u državama koje su u tranziciji, kao što je Bosna I Hercegovina.

Ovaj kurs će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela sa primjerima iz prakse i rješavanjem slučaja. Obrađivat će se teme kao što stu: pojam korporativnog upravljanja, efekti korporativnog upravljanja, okvir njegovog nastanka i funkcionisanja, odgovornost uprave i nadzornih odbora društava, kodeks korporativnog upravljanja.

Očekivanja i ciljevi

CIlj kursa je polaznike upoznati sa osnovnim pojmovima i konceptima korporativnog upravljanja, osposobiti ih da principe korporativnog upravljanja koriste u svakodnevnom radu kako bi bili čimbenik što boljih rezultata svojih kompanija.

Raspored predavanja:

Dan 1: Osnovi korporativnog upravljanja (pojam, modeli, otvorena pitanja)

Dan 2: Praktični primjeri iz prakse, analiza kodeksa korporativnog upravljanja, diskusija

Neophodni materijali/oprema:

Rokovnik i olovka i ostali radni materijali će se dobiti od predavača.

Cijena kursa je 129 KM. 

Kurs će se odvijati ponedeljkom i utorkom od 18 h do 20 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.