Kurs Agilnog upravljanja projektima

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a92/15

Cijena

590KM

Početak kursa

-

Trajanje

(21 h)

Rating

Kurs Agilnog upravljanja projektima

Opis kursa: 

Tokom 21. sata polaznici će odslušati zanimljiva predavanja i učestvovati u interaktivnim vježbama i na taj način steći odgovarajuća znanja koja će moći uspješno primijeniti u praksi. Takođe, pohađanjem kursa polaznik dobiva potvrdu od 21 odslušana sata koji su uslov za prijavu polaganja ispita za sticanje zvanja Agile Certified Practitioner (ACP-PMI). U toku kursa polaznici će sa predavačem detaljno proći kroz osam poglavlja. Prolazeći kroz primjere iz prakse polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije usvoje kompleksan proces vođenja projekata. 

Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama.

 

Očekivanja i ciljevi:

Nakon odslušanog kursa svi polaznici će:

 • Imati jasan stav o tome šta znači agilno upravljanje projektima? 
 • Uz primjere i praktične vježbe elaborirati sve aspekte uspješnog i efikasnog agilnog pristupa upravljanju projektima;
 • Razjasniti uloge i odgovornosti u agilnim projektima;
 • Naučiti nešto novo iz oblasti komunikacija koja je ključna za uspjeh svakog projekta;

 

U okviru edukacije polaznici će savladati 8. poglavlja:

 1. Uvod o Agile-u
 2. Principi Agile-a i Agile u PMI 
 3. Šta je prava vrijednost projekta?
 4. Učešće i uključivanje stakeholdera
 5. Mjerenje efikasnosti rada tima
 6. Planiranje na adaptivan način
 7. Otkrivanje problema na vrijeme i rješavanje istih
 8. Kontinuirano unapređivanje

 

Materijali/oprema potrebna za kurs:

Želja da naučite nešto novo, blok i olovka.

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 21 sat,  dvije sedmice po 9 sati (3x3 h) i jedan dan od 3 sata. Ponedjeljak, srijeda i petak od 18:00-21:00. Opcionalno, termini se mogu prilagoditi polaznicima kursa (npr. održavanje kursa vikendom u kombinaciji sa radnim danima - ukupno 21 sat).

 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8.

Dodatne informacije i resursi:

Polaznici će dobiti pristup trening materijalu pripremljenom za ovaj kurs i preporuku za ostale izvore znanja u vezi lakše  i brže pripreme za polaganje ACP-PMI ispita.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.