Kurs fotografije

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a98/15

Cijena

235KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Početni kurs fotografije namijenjen je osobama svih uzrasta koji žele da unaprijede znanja, iskustva i vještine fotografisanja. Kroz kurs će biti obrađene  sve teme koje su potrebne za postavljanje dobrog temelja za fotografisanje i samim tim će olakšati kasniji rad i učiniti ga kvalitetnijim. Neke od tema koje ćemo obraditi su historija nastanka fotografije, osnovne manualne postavke digitalnih aparata, pravila kompozicije i žanrovi fotografije (pejzaž, portret, modna fotografija, dokumentarna…). Polaznici na početku kursa dobijaju sve potrebne informacije o kupovini fotografske opreme.

Radi se u malim grupama do najviše 15 polaznika što obezbjeđuje najbolji kvalitet nastave. Grupe su različitih uzrasta a to je osnova za dobru i pozitivnu radnu atmosferu.

Predavanja su interaktivna, uključuju individualan i grupni rad, kao i praktični rad uz instrukcije, konsultacije predavača u toku časova, s ciljem da polaznici kroz formalne i savremene metode učenja na zabavan način usvjaju gradivo i poboljšaju vještine fotografisanja.

Očekivanja i ciljevi

Nakon završetka kursa polozanici će biti edukovani da kritički posmatraju fotografije i da sami primijene naučena pravila i kroz praktični rad u toku kursa nastave raditi na razvijanju naučenih vještina.

Materijali/oprema potrebna za kurs

Neophodni materijali/oprema

  • digitalni (kompaktni ili DSLR) foto aparat

Poželjni materijali/oprema

- DSLR foto aparat

Dodatne informacije i resursi

Nakon svakog časa polaznici će dobiti zadatak da urade fotografije na prethodno obrađenu temu. Svaki naredni čas ćemo zajednički pregledati domaće zadatke i kritički analizirati dobre stvari, kao i nastale greške koje se trebaju popraviti.

Kurs se odvija četvrtkom u terminima od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Nudimo mogućnost plaćanja u dvije rate.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x 52c8d1ea0207e5022af2729da7fe3f4d3c48d88c29054a3c86eb715c676e72cc

Vještine koje sam stekla na kursu su obrada fotografije i kreativniji ugao gledanja, a upoznali smo se i sa karakteristikama fotoaparata. Stečeno znanje planiram nastaviti da unapređujem i u budućnosti.

Kristina BenićKristina Benić
Pročitajte naša pravila o privatnosti.