Kurs Projekt Menadžmenta

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a92/12

Cijena

849KM

Početak kursa

22.03.2021.

Trajanje

(35 h)

Rating

Kurs Projekt Menadžmenta

Opis kursa:

U toku kursa prolaznici će sa predavačem proći sve procesne grupe u procesu projektnog menadžmenta (Inicijacija, Planiranje, Izvršenje, Kontrola, Zatvaranje projekta). Kroz primjere iz stvarnog posla i stvarnih projekata, polaznici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces vođenja projekata.

 

Kurs će polaznike uvesti u sve glavne oblasti projekt menadžmenta, te će im pomoći da steknu nove vještine, sa kojima mogu doprinijeti poslovanju svoje kompanije kroz, između ostalog:

 • smanjivanje troškova
 • efikasnije upravljanje vremenom
 • poboljšavanje komunikacije
 • pravovremenu i preciznu procjenu rizika

Kompletan rad je baziran na predavanju i zanimljivim vježbama vezanim za proces jednog projekta od početka do kraja.

 

Očekivanja i ciljevi:

Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici shvate koncept projektnog menadžmenta, da znaju osnove projektnog menadžmenta i njegovu primjenu u stvarnim projektima. Polaznici mogu biti i početnici koji žele da više saznaju o ovom konceptu, kao i osobe koja se već duže vremena bave upravljanjem projektima i žele da steknu certifikat PMP ili da se upoznaju sa novostima iz oblasti upravljanja projektima (Kurs je ažuriran po novom PMBOK® Guide – Sixth Edition).

 

Nakon odslušanog kursa svi polaznici će:

 • Imati jasan stav o tome šta je projekat i upravljanje projektima;
 • Uz primjere i praktične vježbe elaborirati sve aspekte uspješnog i efikasnog upravljanja projektima;
 • Razjasniti uloge i odgovornosti u projektu;
 • Razjasniti procesne grupe i područja znanja prema PMI standardima;
 • Naučiti nešto novo iz oblasti upravljanja komunikacijama kao jednom od najznačajnijih područja znanja za samog projektnog menadžera;

Kurs je osmišljen u trajanju od 35 sati (broj potrebnih sati za prijavu za ispit PMP Project Manager Professional).

 

Neophodni materijali/oprema:

 • Polaznici će dobiti skriptu za rad i brojne informacije o različitim izvorima znanja vezanih za projektni menadžment. 

 

Trajanje kursa:

 • Kurs je raspoređen u 4 sedmice, svake sedmice po 9 sati tj. 3 x 3 sata sedmično
 • Opcionalno, kurs se može održavati i subotama, sve u dogovoru sa polaznicima.

Nastava se odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17:30 h do 20:30 h.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x 52c8d1ea0207e5022af2729da7fe3f4d3c48d88c29054a3c86eb715c676e72cc

U velikom izboru kurseva/edukacija koje nam se nude danas, Lejla i Jasna nude pravo osvježenje. Kao prvo kroz svoju stručnost, ali i kroz individualni i inovativni pristup, sa mnoštvom vježbi i praktičnih primjera. Project Management je multidisciplinarno područje i mnogo zahtjevniji nego što većina profesionalaca misli, tako da ovaj kurs rado preporučujem svakome ko svoju karijeru želi graditi u ovom području.

Sanjin LučićSanjin Lučić
Quote left@2x 52c8d1ea0207e5022af2729da7fe3f4d3c48d88c29054a3c86eb715c676e72cc

Nakon odslušanog kursa više razmišljam o planiranju generalno, ali i o ostalim stvarima u poslovnom okruženju i "običnom životu" sa aspekta rukovodioca projekta.

Đelma GrgićĐelma Grgić
Pročitajte naša pravila o privatnosti.