Marketing u turizmu

Users@2x1/20

Cijena

220KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama marketinga kao poslovne koncepcije i svim ostalim elementima marketing mixa; osnovnim karakteristikama strategijskog menadžmenta i strategijskog planiranja; metodom anketiranja gostiju u cilju postizanja kvalitete usluge i zadovoljstva gostiju.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno formulišu marketing strategiju neophodnu za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Računar, papir i olovka

Poželjni materijali/oprema:

  • Poželjan pristup gostima radi anketiranja

Trajanje kursa:

Kurs će trajati 8 časova, 2 puta sedmično po 2 časa, ukupno 2 sedmice (mogućnost produžetka 1 časa, u zavisnosti od  obrade ankete). Odvijaće se utorkom i četvrkom u periodu od 17:00 h do 18:30 h.

Cijena kursa je 220 KM

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 4. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.