Norveški jezik

Users@2x4/15

Cijena

630KM

Početak kursa

-

Trajanje

(27 h)

Rating

Norveški jezik

Opšte informacije o kursu:

Norveški jezik i društveni studij za odrasle useljenike- På vei, koncept ovih knjiga je urađen na način da se polaznik sistematski i postepeno uvede u norveški vokabular i strukture jezika te prenosi korisne informacije o društvu. På vei (2012)- Na putu (2012) pokriva ciljeve novog nastavnog plana i programa.

Sistematsko i postepeno uvođenje - subjekti i teme su uzeti iz svakodnevnog života, škole i rada. Usmena upotreba jezika je glavna, a gramatika je usko povezana sa sadržajem u tekstovima. Na poleđini udžbenika nalazi se mini gramatika.

Vježbanka - radna sveska/vježbanka ponavlja vokabular i strukture iz udžbenika. Zadaci daju dobru ravnotežu između individualnog rada, rada u paru i grupne razgovore. Za svako poglavlje postoje vježbe koje treniraju slušanje poimanja i zadatke kao provjeru da li su učenici shvatili nove elemente.

Web resursi za učesnike - sajt http://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/ sadrži vježbe za svako poglavlje koje treniraju slušanje, izgovor, gramatiku, vokabular i strukturu rečenice. Učesnici dobijaju direktne povratne informacije o odgovorima. Audio snimci i fraze iz svakog poglavlja su također tu.

Polaznici će nakon završenog kursa biti testirani pismeno i usmeno. Svi časovi će uključivati zadaću. To znači da će učenici morati raditi i učiti i mimo nastave da bi ostvarili uspjeh.


Očekivanja i ciljevi:

Vi ćete naučiti:

●    razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze
●    predstaviti sebe i druge
●    odgovoriti i postaviti pitanja o osobnim stvarima
●    pitati za upute, objasniti gdje je mjesto i kako doći do njega
●    pisati male tekstove
●    osnovnu Norvešku gramatiku
●    razgovarati o tome što vam se sviđa i ne sviđa
●    izraziti želje, emocije i predanost
●    razgovarati o obitelji, stanovanju, osobnim financijama, zdravlju, poslu, itd.


Materijali/oprema potrebna za kurs:

Polaznici će dobiti elektronsku verziju relevantnih knjiga i audio materijal čim uplate prvu ratu. 


Poželjni materijali/oprema:

Preporučujemo da nabavite norveško- bosanski/hrvatski/srpski rječnik. Na ovoj stranici ćete naći neke od njih: http://www.knjiga.ba/catalogsearch/result/?q=norve%C5%A1ki+&dir=desc&order=created_at .


Početak A1 kursa je petak 08.03.2019. u 19.00 h do 20.30 h.

Sveukupno sa lekcijama, vježbama i testovima kurs traje 10 sedmica. Kurs će se odvijati srijedom i petkom od 19:00 h do 20:30 h.

Početak A2 kursa je po dogovoru.

Sveukupno sa lekcijama, vježbama i testovima kurs traje 8 sedmica. Kurs će se odvijati srijedom i petkom od 18:30 h do 20:00 h.


Cijena kursa norveški jezik - A1 nivo je 630 KM, moguće je plaćanje u tri rate. Studentski popust je 10% (567 KM)

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Možete se prijaviti i na kurs norveškog jezika - A2 nivo. Prilikom prijavljivanja je potrebno naglasiti da se radi o A2 nivou. Cijena kursa norveški jezik - A2 nivo je  490 KM. Studentski popust je 10 % ( 441 KM). Moguće je plaćanje u dvije rate.

Polaznici koji se odmah prijave i na A1 i na A2 nivo koji se uvijek organizuje nakon završetka A1 nivoa imaju popust od 10 % na ukupnu cijenu kursa (630 KM + 490 KM).

Na linku ispod možete pronaći sve informacije i detaljan raspored za kurseve norveški jezik - A1 nivo i norveški jezik - A2 nivo.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

Na kursu sam stekao vještine slušanja, pisanja i govora norveškog jezika i naravno da ću nastaviti da ih primjenjujem. Prenošenje znanja od strane predavačice je sasvim zadovoljavajuće.

Adi NizićAdi Nizić
Quote left@2x

Predavačica je veoma susretljiva i uvijek spremna da pomogne i u potpunosti je posvećena tome da prenese što više znanja, a norveški jezik će mi pomoći da putujem, tražim posao i da se još više upoznam sa Norveškom i norveškom kulturom.

Adem MehičićAdem Mehičić
Pročitajte naša pravila o privatnosti.