Osnove elektronike i radiotehnike

Users@2x1/20

Cijena

129KM

Početak kursa

-

Trajanje

(20 h)

Rating

Osnove elektronike i radiotehnike

Ciljevi kursa:

  • Da proširi znanje polaznika kursa u oblasti elektronike i radiotehnike, tema koje nisu intenzivno zastupljene u nastavnim programima većine srednjih škola.
  • Da pokaže kako je matematika koju polaznici uče u redovnoj nastavi neophodna i korisna za razumijevanje principa i naprednih ideja u elektronici i radiotehnici, kao i drugim oblastima nauke i tehnologije.
  • Da uvede polaznike kursa u svijet radioamaterizma, hobija koji pruža neograničene mogućnosti za učenje i uživanje u bavljenju elektronikom i radiotehnikom.
  • Da podstakne mlade ljude na studije elektronike, informatike i telekomunikacija, tehnologija koje su neophodne za opstanak i razvoj svake savremene zajednice. 

Teorijske osnove električne struje, te električnih i elektronskih sklopova koji kontroliraju njezino ponašanje i djelovanje, biće prezentirani na što jednostavniji način kroz mnogobrojne ilustracije i animacije, ali i maksimalnu upotrebu matematike srednjoškolskog niova. Na isti način biće objašnjeni i teorijski principi i specifični koncepti iz domena radiotehnike, kao što su prostiranje elektromagnetnih valova, tehnike modulacije, bežični prenos informacija na daljinu, itd.

 

Očekivanje od kursa:

Da bi polaznici ovog kursa dobili priliku da eksperimentalno potvrde i na nebrojeno mnogo načina prošire stečena znanja, biće potrebno da polože odgovarajući ispit i dobiju licencu i pozivni znak radioamaterskog operatora. Zbog toga će značajan dio ovog kursa biti posvećen pripremama za polaganje radioamaterskog ispita. Radioklub Sarajevo će za sve polaznike kursa osigurati besplatnu članarinu za 2018. godinu i besplatno polaganje ispita, te će za sve polaznike koji uspješno završe kurs i polože ispit podnijeti zahtjev Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH za izdavanja radioamaterskih licenci i pozivnih znakova.

Program nastave na ovom kursu ćete pronaći u syllabusu na dnu stranice. Predviđeno je da svaka sesija traje 2 sata, gdje će prvi sat biti “teorija elektronike“, a drugi sat “praksa radioamaterizma“.

Kurs je predviđen za djecu od 15 do 19 godina.

Trajanje kursa: 20 sati (10 sesija od po 2 sata)
Dani i vrijeme održavanja kursa: utorkom i četvrtkom od 19:45 do 21:45

Minimalno broj polaznika za početak kursa je 10.

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Slični programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.