Ruby on Rails za početnike

Users@2x0/15

Cijena

349KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Ruby on Rails za početnike

Opis kursa: 

Ruby on Rails za početnike predstavlja kurs koji je namijenjen, kako samim početnicima, tako i onima koji već posjeduju određeno znanje iz oblasti objektno orijentisanog programiranja i razvoja web aplikacija u nekom od drugih framework-a. Kurs obuhvata kompletan proces izrade jedne Ruby on Rails aplikacije, počevši od podešavanja razvojnog okruženja i potrebnih alata, upoznavanja sa komponentama frameworka i mvc arhitekturom, implementacije rješenja, pa do finalnog deploymenta na heroku platformu.
 

Važno je napomenuti da kurs nije namijenjen apsolutnim početnicima u programiranju i neophodno je znanje iz nekog od objektno orijentisanih programskih jezika.
 

Poželjno je i da polaznici posjeduju osnovno znanje iz tehnologija kao što su html, css i javascript zbog lakšeg razumijevanja kursa, ali nije neophodno. Takođe, poželjno je poznavanje osnovnih koncepata baza podataka i sql jezika, ali nije neophodno. Ukoliko bude potrebe, u okviru kursa će biti obezbijeđeni dodatni materijali za učenje i prezentacije sa fokusom na pomenute tehnologije.
 

Očekivanja i ciljevi:

Cilj ovog kursa je da svim polaznicima pruži osnovno znanje na osnovu kojeg će moći da nastave samostalno razvijati web aplikacije u Ruby on Rails-u. Imajući u vidu da je ovaj framework jedan od najpopularnijih na tržištu, a samim tim i jedan od najtraženijih, polaznici će biti u mogućnosti da lakše dođu do zaposlenja i projekata i tako naplate svoje znanje.
 

Neophodni materijali/oprema:

  • Od opreme je potrebno ponijeti samo vlastiti laptop, kompletno podešavanje okruženja za rad će biti na uvodnom predavanju.
     

Dodatne informacije i resursi:

Svi materijali sa predavanja, testovi, kao i dodatni resursi za učenje će biti dostupni na posebnoj online platformi namijenjenoj isključivo za ovaj kurs.
 

Omogućen je studentski popust, pa cijena za studente iznosi 245 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Kurs se odvija ponedeljkom i četvrtkom od 18:00 h do 20:00 h.

Minimalan broj polaznika je 8. Kurs neće početi navedenog datuma u koliko se ne prijavi minimalan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

RoR za početnike je bio jako lijepo iskustvo, koje je kod mene ispunilo očekivanja i postiglo željeni efekat. Nadamo se, svi mi iz ove grupe, da ćete vi iz Academy387 naći zajednički interes sa našim profesorom Ivanom da se kurs nastavi u nekom naprednijem izdanju. Na kursu sam naučio MVC koncept koji ću od sada često koristiti, jer omogućava lakše i ekspresnije komunikacije sa bazama podataka, od kojih zavisi sve veći broj mojih projekata.

Rusmir GadžoRusmir Gadžo
Pročitajte naša pravila o privatnosti.